יצחק מאיר וייז, זמן קצר לאחר שהגיע לסינסינטי בשנות החמישים של המאה ה־‭,19‬ בתלבושת מסורתית של רב. באדיבות מרכז יעקב רדר מרכוס של הארכיון היהודי האמריקני.