יצחק ליסר, צויר בבולטימור על ידי האומן היהודי סולומון נוניז קרוולהו ב־857ו. המקור נמצא באוסף נורמן פליידרמן. הצילום באדיבות מרכז יעקב רדר מרכוס של הארכיון היהודי האמריקני.