פרק שלישי איחוד ופילוג

להביא "שלום על ישראל , " ובמשך זמן מה הדבר נראה אפשרי . אחרי שעות ארוכות של דיונים סגורים אימצה הועידה שתי החלטות מנחות : . 1 התנ " ך , כפי שנמסר לנו מאבותינו ונמצא עכשיו בידינו , הוא מן השמים ויסוד דתנו . . 2 התלמוד מכיל את הפירוש המסורתי , החוקי וההגיוני של חוקי התורה שחובה לבארם ולקיימם על פי דברי התלמוד . אולם כמו נסיונות כה רבים אחרים להגיע לפשרה שנעשו באמצע המאה ה 9 ו , גם ניסיון זה נכשל . בעיות של סמכות ועיקרון , הקשורות בעיקר לעבדות אך לא רק לה , זרעו מחלוקות בקרב פרסביטריאנים , מתודיסטים ובפטיסטים במהלך השנים הללו , והאומה ככלל הייתה אף היא על סף פילוג ; המתונים היו בנסיגה בכל החזיתות . לפיכך נתקלו גם וייז וליטר בביקורת נוקבת ונסוגו . באגף האורתודוקסי החרימו הרבנים רייס , רפאל ואחרים את הועידה . הם סברו כי כל דיון עם מי שתומכים ברפורמה מסכן את שלמות היהדות האורתודוקסית . אפילו ברנרד אילווי , שבהתחלה הצטרף לקריאה להתוועד , לא הגיע לקליוולנד ומתח ביקורת על ליסר על שהוא מתייחס בנימוס לרפורמים : "יסר את האנשים האלה בציבור '/ ... הטיף , "שיטיבו דרכיהם ויאמרו ' חטאנו . "' באגף הרפו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי