בית הכנסת "מקווה ישראל" בפילדלפיה, שנחנך ב־‭.1825‬ כמו בתי כנסת אמריקניים מוקדמים אחרים, המבנה מבחוץ היה צנוע במתכוון ולא נראה כבית תפילה יהודי. באדיבות מרכז יעקב רדר מרכוס של הארכיון היהודי האמריקני.