מבנים המופיעים על מפת העיר ניו יורק ‭.( 1744-1742)‬ בית הכנסת (שני מימין) נכלל בין בתי התפילה האחרים, והוא מזכיר את הכנסיות הצנועות של הקוויקרים והבפטיסטים. ‭,Planof the City and Environsof New York as they were in 1742-44, 1813 David Grim,‬ תשליל מספר ‭,3046‬ אוסף החברה ההיסטורית של ניו יורק.