ב. מקורות ראשוניים

אביגדור הצרפתי על התורה - ר ' אביגדור הצרפתי , ספר פירושים ופסקים על התורה , מהדורת א " פ הערשקאוויטש , ירושלים תשנ " ו . אור זרוע - יצחק בן משה מווינה , ספר אור זרוע , א-ב , זיטאמיר תרכ " ב . אור זרוע : חלק התשובות - יצחק בן משה מווינה , ספר אור זרוע , חלק התשובות , ג-ד , ירושלים תרמ " ז . אורדריק ויטאלים Orderic Vital , Historia Ecclesiastica , ed . A . Le Prevost , - Paris 1850 בבלי - תלמוד בבלי , דפוס האלמנה והאחים ראם וילנא תרמ . א '' בכור שור ( על התורה ) - יוסף בכור שור , פירושי ר' יוסף בכור שור לתורה , מהדורת י ' נבו , ירושלים תשנ " ד . בראשית רבה ( תאודור אלבק ) - מדרש בראשית רבה , מהדורת י ' תאודור וחי אלבק , ירושלים תשכ " ה . ברקטון , דה לגיבום Henry de Bracton , On the Laws and Customs of - England , trans . & ed S . E . Thorne , Cambridge Mass . 1977-1968 גאסטר , מעשה בוך M . Gaster , Ma ' aseh Book : Book of Tales and Legends - Translatedfrom Judeo-German , I-II , Philadelphia 1934 וןג' מסאלסברי , זיכרונות M . Chibnall , Johnof Salisbury ' s Memoriesof the - Papal Court ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי