א. רשימת קיצורים

אבד " ס אלפא ביתא דבן םירא . בתוך : ע ' יםיף , סיפורי בן סירא בימי הביניים , ירושלים תשמ"ה . אוצה"ג אוצר הגאונים , בעריכת ב"מ לוין , ירושלים תרפ-ח"תש"ד . אוצה"מ י"ד אייזנשטיין , אוצר המדרשים , א-ב , ניו יורק . 1915 אדר"נ אבות דר ' נתן " ש ) ז שכטר מהדיר , ( ניו יורק וירושלים תשנ"ז . רד"ק עה " ת פירושי ר' דוד קמחי על התורה , מהדורת מ ' קאמלהר , ירושלים תש " ל . AJS Review Associationof Jewish Studies Review CMH The Cambridge Medieval History , eds . J . R . Tanner et al ,. geCambrid 1929 DMA J . Strayer , Dictionaryof the Middle gesA , 13-1 , New York 1989-1982 Germania Judaica Germania Judaica , 1 , eds . I . Elbogen , A . Freiman & H . kocinskiyT , Tubingen 1963 ; 2 , ed . Z . Avneri , Tubingen 1968 HDA Handworterbuch des Deutschen Aberglaubens , eds . E . Krayer-Hoffmann & H . Staubli-Bachtold , 10-1 , gpziLei-Berlin 1942-1927 . JQR Jewish Quarterly Review MGH Monumenta Germaniae Historica PAAJR Proceedings of the American Academy of Jewish Research PL Patrologia cursus completus : s...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי