ג. הולדת ילדים בעלי מום

אין אונות ואי היכולת להביא לעולם זרע של קיימא הן רק שתיים מן הפנים הרבות של תופעות הקשורות בפוריות ולידה . את תקופת ההריון ליוו בעבר , ומלווים גם כיום , רגשות מעורבים , חדווה על היווצרותם של חיים חדשים , אך גם חשש מפני הלידה עצמה ומפני 66 כתב יד אוקספורד בודליאנה ( Ms . Ox . Bodli . Opp . Add . fol . 034 ) 641 מספרו במכון לתצלומי כתבי יד עבריים . 20557 על כתב היד ראו : עמנואל , קובצי תשובות מהר " ם , ובמיוחד עמ ' -574 . 576 כתב היד הוא ליקוטי באופיו וכרוכים בו יחד חיבורים אשכנזיים אחדים : הלכות שמחות למחרים מרוטנבורג , לקט מסימני ספר" חסידים , " ספר שערי דורא לר ' יצחק בן מאיר מדורא , ספר התשב"ץ לר ' שמשון בן צדוק תלמידו של מהר " ם מרוטנבורג ועוד . כתב היד מתוארך פלאוגרפית למאה הי " ד , כלומר סמוך לכתיבתם של חלק מן החיבורים המצויים בו . הקטע המצוטט לעיל מצוי בעמ י 81 א' בתפר שבין החיבורים ההלכתיים השונים , בין מגוון רפואות לחולאים שונים ובהם לשחין ( מחלת עור או צרעת ) ולעקרות נשים . 67 ראו : ברקאי , טקסטים גניקולוגיים , עמ ' . 6-68 עישון הרחם מקורו בתפיסה שהרחם הוא ברייה בפני עצמה . רא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי