ב. התחום הבין־אישי

הסיבות שבגינן פנו איש או אישה לסמכות הלכתית בנוגע לבן הזוג או לצאצא שיצא מדעתו רבות ומגוונות . לעתים אירע הדבר בטרם הולידו בני הזוג צאצאים . כפי שנראה להלן בתשובת ראבי " ה לר ' שמחה משפירא לעתים נוצרה סיטואציה טראגית פשוטה משום שהאדם לא היה יכול לגרש את אשתו , וגם לא להיבנות ממנה . לעתים הביאה התדרדרות נפשית לפרצי אלימות בלתי נשלטים , לסבל פיזי ולחשש מאלימות מינית שהייתה עלולה להביא גם להריון בלתי רצוי , כפי שנראה להלן בתשובת הרא '' ש . לעתים עלתה השאלה מי יפרנס את בן הזוג השוטה לאורך ימים . שפיות הדעת היא אחד מקני המידה הראשוניים בדין העברי לקביעת הכשרות המשפטית " . הקידושין 6 מן השורש ח-ל-ם , להחלים . 7 בזק , אחריותו הפלילית של הלקוי בנפשו , עמ ' . 222 8 אחת הסיבות העיקריות לשתותם המשפטית של הקטן , החירש והשוטה היא שבעלי ההלכה בימים קדמונים סברו שדעתם אינה כדעתם של כל בני אנוש . בשל כך נבנו מנגנונים משפטיים מורכבים שמנעו את ניצולם , מחד גיסא , ופיקחו על איכות הפעילויות המשפטיות הקניניות וההלכתיות שביצעו , מאידך גיסא . שחיטה הותרה בקטן כשגדול עומד על" גביו " כלומר , בהשגחה ; גירושיה ו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי