ו. "מהומות דמיונות יבהלוהו" - הזיות ודמיונות שווא

ראייתם של דברים שאינם נראים לעין אחרים והרית הזיות גם הם מסימני ההיכר של אנשים הסובלים מבעיות נפשיות . תופעה זו מכונה דמנטיה ( dementia ) והיא נלווית למגוון מצבים פסיכוטיים ולכמה מחלות נפש . בפסיכיאטריה המודרנית נחשב מצב זה לאחד הבחנים לאבחנה בין הפרעה בדרגה של פסיכוזה לבין הפרעת אישיות . עם זאת , לא כל מצבי הדמנטיה מעידים בהכרח על שיגעון . יש שהם תסמין ( סימפטום ) לבעיה פיזית חולפת , כגון חום גבוה או הכרה מעורפלת שאין להם ולשיגעון ולא כלום . כך למשל בצוואת ר ' יהודה החסיד מתוארת סצנה ממיטת חוליו של אדם הנוטה למות 51 סי ' כה בהלכות פרייה ורבייה בטור אבן העזר עוסק בדרך הנכונה והאידאלית לקיום יחסי מין . ביצועו של האקט המיני "כמי שכפאו שד " נתפס כרמה עילאית של זניחת התאוות . מן ההקשר מתברר שמדובר בעשיית המעשה בזריזות ובניתוק רגשי . 52 בבלי , בבא בתרא צג ע '' א , ופירוש רשב '' ם שם . 53 שו " ת מהר " ם דפוס פראג , םי ' צח ( תשובה זו מצוטטת גם בשו " ת הרשב " א חלק א' סי ' תתלגן . על שימוש דומה בשורש שג"ע ראו : שו " ת חכמי פרובינציה , חלק א' סי ' ב . ודיבורו מעיד על דמנטיה : "אדם שהוא חולה וה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי