ה. תשובת ר' חיים "אור זרוע"

העדות האחרונה שנציג בשלב זה מצויה בתשובותיו של ר ' חיים , בנו של ר ' יצחק בן משה , מחבר הספר "אור זרוע . " התשובה מקוטעת ונוסח השאלה אינו מופיע בגוף התשובה . גם תשובה זו , בתשובות רגמ " ה , רש"י והתשובה מכתב יד בודליאנה 692 עוסקת בנישואין של בני זוג שאחד מהם מצורע . המקור שלפנינו אינו מתוארך אך הוא נכתב , ככל הנראה , בשיא תקופת פעילותו של ר ' חיים , כלומר בשלהי המאה הי"ג או בעשור הראשון של המאה הי"ד , עת שימש ברבנות בווינה שבאוסטריה . מנוסח התשובה מתברר שהשאלה נתגלגלה לפתחו של ר' חיים מבית דין אחר , ושהיא לא נדונה בפניו בבית דינו שלו . במרכז העניין עומדת אישה שבית הדין מתבקש להכריע 81 תשובות מהר"ח אור זרוע ( אביטן , ( סי' קנה . 82 ראו : י ' הורביץ , "ר ' חיים אור זרוע ויחסו לגויים , " דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות , ב 1 ( תשמ , 0 " עמ ' . 107-112 אם היא מורדת ( מסרבת לחיי אישות ) או לא . השלכותיה של קביעה זו ברורות , אם האישה תוגדר מורדת היא תגורש בעל כורחה ותישלל ממנה כתובתה . ואולם כבר בפתיחת התשובה מביע ר ' חיים את דעתו שאפשרות זו קלושה ביותר . ואכן בהמשך דבריו הוא מעיד : ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי