ד. "ואשתו ממאנת להיות אצלו" - תשובה מכתב יד בודליאנה 692

תשובה זו נכתבה כ 200 שנה לאחר תשובת רש " י , וכמוה היא עוסקת בהתפרקותה של מסגרת הנישואין כתוצאה ממחלתו של אחד מבני הזוג . במקרה זה החולה הוא הבעל . התשובה שלפנינו נכתבה במאה הי " ג באשכנז והיא נכללת בקובץ תשובות המצוי בכתב יד אוקםפורד בודליאנה . 692 כאן מדובר באישה הפונה לעזרת בית הדין ומבקשת להתגרש מבעלה : ועל האיש שנתפתו פניו בטינרי טינרי אבעבועות משונות כעין נגע ואשתו ממאנת להיות אצלו והוא כופה אותה שצריכה להיות תחתיו . ונתעברה ממנו ולפי שהוא מוחזק 73 תשובות מהר '' ם ד"ל , סי ' קפה . גם תלמידו של מהר " ם שמשון בן צדוק מצטט אותה : תשב " ץ , סי ' תפא . תשובה זו מובאת גם אצל אייגוס , מהר '' ם , עמ' . 234 74 כתב יד זה כולל כמה חיבורים ובהם אסופת רחבת הקף 337 ) סימנים ) של תשובות ופסקי הלכה פרי עטם של חכמים אשכנזיים וצרפתיים . החיבורים לוקטו ככל הנראה בידי ר ' שמואל מאיזנכא , תלמידו של מהר " ם מרוטנבורג , בעשור השני של המאה הי " ד . מתוך מכלול זה פרסם א ' קופפר 183 סימנים שלא הופיעו בדפוס במקומות אחרים או שנוסחם בכתב היד הצדיק פרסום מחודש . על כתב יד בודליאנה 692 ( מספרו במכון לתצלומי כ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי