‭.8‬ מצורע נכה יושב בתלבושת מלאה. לראשו כובע רחב שוליים וגופו עטוי גלימה. פניו הנקודות מלמדות על מחלתו. אפו מעוות וסביב שפתיו צבע אפור. ידו הימנית גדומה וחבושה וכך גם רגלו השמאלית. בידו השמאלית הוא אוחז פעמון שמטרתו להתריע על בואו ולהרחיק אנשים מעל פניו. מעל המצורע מופיע הכיתוב: ‭sum good my gentayll mayster for god sake‬ (מעט טוב אדון אדיב למען האל‭,(‬ פנייה של המצורע לעוברי אורח לרחם עליו ולתת לו נדבה. מתוך כתב יד, ‭.The British Library, Lansdowne 451, f. 127‬ איור לספר תפילות ‭(missale)‬ מאנג