‭.6‬ שוטה רוכב ואוחז בידו מקל ובגדיו אינם מסודרים (גרביו בצבעים שונים‭.(‬ במקרים רבים פניו של השוטה מעוותות. כאן הוא נראה מסובב את ראשו בניגוד לכיוון צעידתו וחורץ לשון. לרוב השוטה מוצג כליצן ערום למחצה או לבוש חלקית, לעתים בקצה כובעו יש פעמון ולעתים מצדי כובעו יש גם קפלים דמויי אוזניים. איניציאל לאות הפותחת את מזמור תהילים נב ‭")‬אמר נבל בלבו‭,(corde suo Dixit insepiens in ,"‬ על פי התרגום הלטיני לנבל ‭(insepiens)‬ שהוראתו שוטה (ברבים מן התנ‭ם"כ"‬ המאוירים מצוי בתוך האינ־ציאל לאות מ ציור של שוטה