‭.4‬ נעמן טובל בירדן ומתרפא מצרעתו (מלכים ב' ה‭.(‬ הריפוי השמימי מיוצג באמצעות שלוש קרניים (המסמלות את השילוש) שמקורן בידו של האל. הכיתוב: ‭curatio namam‬ (ריפויו של נעמן‭.(‬ לצדו של נעמן על חוף הירדן עומדים עבדיו (המזוהים באמצעות הכיתוב האנכי ‭(famuli‬ ואוחזים בבגדיו. נהר הירדן מזוהה באמצעות הכיתוב: ‭.iordanem‬ לוחית מצופה אמייל מוזהב מעמק המאז בצרפת, סביב ‭,1160‬ ככל הנראה חלק מעיטור של מזבח נייד. המוזאון הבריטי.