‭.2‬ לזרום הקבצן המצורע ודיווס העשיר שסירב להאכילו (לוקס טז, יט‭.(ל-‬ הקבצן המצורע לבוש בגדים צואים ואוחז בידו רעשן של מצורעים ‭.(clapper)‬ הרעשן בא להתריע את הבריות מפני בואו של המצורע ולאפשר להם לקיים את הציווי: "וטמא טמא יקרא" וויקרא יג, מה‭.(‬ מצורעים רבים אכן היו קבצנים והרעשן שימש גם כאמצעי למשוך את שימת לבם של הבריות למחלתו של הקבצן כדי שיתנו לו נדבה. לעתים השתמש המצורע בפעמון במקום הרעשן. משרתו של העשיר מונע מן הקבצן המצורע להיכנס הביתה והכלבים נראים לוקקים את גופו. מתוך כתב יד הספרייה ה