פרק ראשון המושג צרעת

באחת מתשובותיו הרבות של החכם האשכנזי בן המאה הי " ג ר ' מאיר בן ברוך ( מהר " ם ) מרוטנבורג עסק המשיב בקשר שבין צרעת לדיני ירושה . בתשובה קצרה לשאלה , שנוסחה המדויק לא שרד , מקופלים רבים מן העניינים ששער זה עוסק בהם : "והאומר מצורע חשוב כמת לעניין ירושה , מעשה צדוקין הוא , ושטות לשאול דבר כזה ודברי האפוטרופסים כנים ולית דין צריך בשש ' . " במבט ראשון קשה לשחזר את הרקע לשאלה ודומה שהסתום בה רב על הגלוי . במבט שני מתברר שיורשים שהייתה מונחת לפניהם ירושה , ביקשו להדיר ממנה אחד מן הזוכים בשל מחלת הצרעת על ידי הגדרתו כמת מבחינה משפטית . מהלך זה , לו צלח , היה עשוי להגדיל את חלקם של האחרים בירושה . מן התשובה עולה שמהר"ם התנגד לתפיסתם , שלל את המשוואה "מצורע חשוב כמת לעניין ירושה " ותקף את היורשים בחריפות , שלא לומר בבוטות . היחס אל בעל המום והחריג , ובכלל זה המצורע , מקפל בתוכו רתיעה אנושית בסיסית לא רק מן השונה והמעוות אלא גם ממה שנתפס כמסכן את הקיום . עם זאת , חשוב לעמוד על כמה הבחנות דקות בסוגיות אלה . לא אחת נמצא שאף על פי שעל פני השטח קיים לעתים דמיון רב בין התייחםויותיהם של יהודים ושל לא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי