יא. הגוף ודימוי הגוף

העיסוק במומים ובבעלי מום מעורר גם את שאלת האידאל של שלמות הגוף ואת סוגיית דימויי הגוף ומשמעויותיהם בחברה שאנו עוסקים בה . חקר הגוף ומשמעויותיו החברתיות הוא נושא שחלה בו התקדמות גדולה , בעיקר בעשור האחרון . חוקרים כמו ברייאן טרנר ואנתוני גידנם האירו את חשיבותם של דימויי גוף , וייצוגי גוף ככלים להבנתה של חברה וכראי לשינויים חברתיים . תחום דעת זה זכה בשנים האחרונות לתנופה גם במדעי היהדות במיוחד במחקריהם של ה ' איילברג שוורץ H . Eielberg- ) ( Schwartz וא ' וולפםון . ( E . Wolfson ) לדוגמה : לתפיסת האלוהות במונחים אנתרופו מורפיים ולפולמוס כנגד תפיסה זו היו השלכות על הדרך שבה נתפס הגוף האנושי בשלמותו כמו גם על תפיסת הגוף הפגוע . התפיסה שהגוף השלם הוא ראי לאישיות שלמה , מכשיר להגשמת רצונו של האל בעולם ושיקוף בזעיר אנפין של "צלם אלוהים " 86 טרנר , הגוף והחברה . וראו גם את ספרו של גידנם : A . Giddens , The Transformation of Intimacy : Sexuality , Love and Eroticism in Modern Societies , Cambridge I 992 87 ראו : E . R . Wolfson , Images" of Gods Feet : Some Observations on the Divine Body in Ju...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי