ט. מי מגדיר חריג?

את הקו המבחין בין "חריג" ל"נורמלי" ובין ^? מות שונות של חריגות קובעת החברה והוא כפוף למניעים חברתיים ולנורמות שליטות בחברה . היחס לחריג תלוי תרבות והוא משתנה מחברה לחברה ומתקופה לתקופה , ולמרות זאת , יש בו רכיבים קבועים מסוימים , כמו למשל : שלמות גופנית ; הגבלה או קושי בתנועה או בתפקוד ; ותחושת חריגות פנימית . אולם לא רק החברה מגדירה מיהו "חריג ; " יש שתחושת החריגות אינה אלא דבר שבלב , תחושה אישית ופנימית של האדם . הדברים אמורים בעיקר במומים או בעיוותים שאינם בולטים במיוחד . כך למשל , איךאונות או חוסר פוריות עשויים לגרום לתחושה של שונות וחריגות גם כאשר בן הזוג ליחסי המין אינו נותן לכך ביטוי מילולי או התנהגותי בציבור . תחושה זו עשויה לנבוע מפרשנות שנותן היחיד ליחסה של הסביבה כלפיו ומביקורת עצמית שלו על מראהו או על תפקודו . תחושה זו אינה בהכרח שיקוף של המציאות והיא יכולה להיות סובייקטיבית לחלוטין . בדיקה של הספרות הרפואית היהודית , ובכלל זה הספרות המאגית היהודית על אוצר הקמעות , הלחשים וההשבעות המצוי בה מלמדת על הסיבות שבגינן פנו הבריות לקבלת סעד , ומכאן גם על הגדרתם של יחידים כחריגים בע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי