ו. נושאי המחקר

מדוע נבחרו דווקא שלוש קבוצות אלה : המצורעים , המשוגעים והנכים לעמוד במוקד הספר ? בחיבורו שראה אור בסוף המאה הי"ט בצרפת ציין יוליום רובר כי על חזית שער בית הקברות של התמימים הקדושים ( Les Innocents ) בפריז של ימי הביניים נכתב : " היזהרו מחברתם של המשוגע , היהודי והמצורע . " זוהי אמנם אנקדוטה בלבד , אך מתברר שלא רק בעיני החוקר המודרני אלא גם בעיניהם של אנשי ימי הביניים נמצאו אנשי קבוצות שוליים אלה במחיצה חברתית אחת . יהודים , מצורעים ומשוגעים היו חלק מקבוצת הנחותים ( disvalued lepeop ) בחברה המערב אירופית בימי הביניים שחיבורו של רובר עוסק בה . התייחסות זו , המלמדת רבות על הדרך שבה נתפסו משוגעים ומצורעים בחברה הכללית , רק מחדדת את הצורך בהבנת היחס כלפיהם בתוככי חברה שהייתה בעצמה חברת שוליים באירופה של ימי הביניים , חברתם של היהודים . קבוצות אלה ייצגו במרחב האירופי של ימי הביניים את ה"אחר , " את הדמות הערטילאית שלמולה מגדירה החברה את עצמה על דרך השלילה . כל חברה בוחנת את ה " אחר" שבקרבה בבואה לבחון את מרכיבי זהותה האמתיים או המדומיינים . מחקר היחס ל"אחר " והבנת חשיבותו ומקומו במערך המנטאלי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי