ד. לפני ולפנים - מיעוט בתוך מיעוט

הקהילות היהודיות באירופה בימי הביניים התקיימו בקרבה של חברה אחרת , שליטה ודומיננטית , החברה הנוצרית המערב אירופית . בקביעה זו אין משום חידוש אך היא מקבלת משנה משמעות בעת שאנו דנים באנשים שמגבלה גופנית או נפשית דחקה אותם לשוליה של קבוצת המיעוט . יש לזכור כי בחברת הרוב הנוצרית היו גם כמה רובדי משמעות למגבלה או מום גופני . לצד האידאל של שלמות הגוף ובריאותו שינק מעולם הערכים ההלניםטי רומי , התקיים גם אידאל אחר . הנוצרים האמינו באידאל הגאולה האפשרית הטמון בגוף השבור הרצוץ והמעונה של ישוע וגם בכך שבסבל זה ובמוות שבעקבותיו גלומה ישועה למין האנושי כולו . האמונה בישו התמקדה גם בגופו , בסמלו ובמות הענות שלו שנתפס בעיני הנוצרים כדרך היחידה לגאולה אמתית . ' בשמו של אידאל זה זכו מעשיהם של מאמינים קיצוניים שפגעו בגופם במישרין או בעקיפין להערכה בגלל עקרון imitatio christi ( חיקוי המשיח , ( וכביטוי להזדהות מלאה עם האל שהתגשם בבשר ושהתגלמותו הבשרית והארצית הגיעה לקצה בעינוי , בהשחתת הגוף ובמוות . זאת ועוד , במהלך עיצובו של האתוס הנוצרי במאות הראשונות לספירה העמידה הנצרות דמויות מופת , מרטירים וקדושים ,...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי