ג. זמן ומרחב

זמן - מנקודת מבטה של ספרות המחקר העוסקת בקבוצות השוליים עולה כי אפשר להבחין בשינויים ( אם התרחשו ) ולהבינם הבנה עמוקה יותר כאשר המחקר נפרש על ספר חסידים , מהדורת ויסטינצקי , סי' תתתקא . את החיבור ערך ר ' יהודה בן שמואל "החסיד " מרגנסבורג שהיה גם אחד ממחבריו העיקריים של הספר , אם לא העיקרי שבהם . בשאלת ההיסטוריות של "ספר חסידים" ראו מחלוקתם של א"י מרקוס וי' דן : מרקום , משמעותם ההיסטורית ; דן , חסידי אשכנז . דעתי בעניין זה כדעתו של מרקוס כפי שניסח אותה גם בספרו : מרקוס , חסידות וחברה , עמ י . 131 על ספר חסידים ועל משנתם הדתית חברתית של חסידי אשכנז ראו אסופת המאמרים : מרקוס , דת וחברה . ספר חסידים מצוי בידינו בשתי מהדורות עיקריות . המלאה יותר , זו המצויה בכתב יד פארמה פלטינה , 113280 היא עדות קרובה לספר כפי שיצא מתחת יד עורכו ר ' יהודה החסיד . כתב יד זה לא נדפס עד שלהי המאה הי " ט עת יצא לאור בהוצאת "מקיצי נרדמים" בעריכת ר' יהודה ויסטינצקי . ראו : ספר חסידים , מהדורת ויסטינצקי . בשנת 1985 הוציא א " י מרקוס את כתב היד במהדורת פקסימיליה בצירוף מבוא , ראו : ספר חסידים , מהדורת פארמה . מהדור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי