ב. למה דווקא שוליים?

המחקר הבוחן את יחסה של החברה לנכים ולחריגים הוא תחום דעת חדש יחסית . התפתחות התחום קשורה בגישה מחקרית כללית שראשיתה בתגובה להופעתן של התנועות הפוליטיות לשוויון זכויות לנשים , ולמיעוטים גזעיים ואתניים . השתקפות דמותן של קבוצות אלה גם במחקר ההיסטורי והחברתי הייתה פועל יוצא של מידת השפעתן בחברה המערבית במהלך מאה וחמישים השנים האחרונות . כבל שגברה השפעתן , גברה גם ההתעניינות במי שעד כה נחשבו לאנשי שוליים בעבר ובהם האנשים החריגים . בבסיסה של עבודת מחקר זו מקופלות שתי הנחות יסוד : ההנחה הראשונה גורסת שיחסה של החברה לחריג מוכתב לא רק על ידי מצבו האובייקטיבי של היחיד החריג , אלא הוא נגזר ממצע תרבותי מנטאלי רחב הרבה יותר . המושג "מנטאליות " דורש הבהרה קצרה . אשתמש לשם כך בהגדרתה של שולמית שחר בחוברת שנזכרה לעיל : במנטאליות [ Mentalitc ] הכוונה היא לתמונת עולם לא ממש מפורשת המשותפת למספר גדול של אנשים בתרבות מסויימת ; לערכים , אמונות , עמדות ודברים מובנים מאליהם למי ששותף לאותה תמונת עולם המשתנה רק בתהליך אטי והדרגתי ביותר . המנטאליות אינה זהה לתפיסת העולם המלומדת וגם לא לנורמות התרבויות אם כי י...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי