א. "המתים אינם יודעים מאומה"?! - בתי קברות ודמוגרפיה של חריגים

שאלה חשובה המונחת בבסיס היחס החברתי לבני אדם חריגים מן הסוגים שבהם עוסק ספר זה היא השאלה הכמותית - בכמה בני אדם מדובר ? מה חלקם באוכלוסייה ? כן יש לברר מאילו מומים או מחלות סבלו ? תשובות לשאלות אלה יכולות ללמד על מידת הנוכחות של מי שאינם שלמים בגופם באוכלוסייתה של החברה הנחקרת . אלה הם נתונים חשובים המשפיעים על היחס החברתי כלפי החריגים . ברם אופייה של התקופה ומיעוט ידיעותינו על הדמוגרפיה של ימי הביניים בכלל , ושל הקהילות היהודיות באירופה של ימי הביניים בפרט , מקשים על מתן תשובה לשאלה הכמותית ולשאלת מהותם של המומים השונים . פתח חלקי לתשובה ניתן למצוא במחקר שרידיהן של קהילות יהודיות אלה - בתי הקברות היהודיים העתיקים באירופה . רוב רובם של בתי קברות אלה לא נחקרו ורק מיעוטם זכה לשימת לב מחקרית . גם בבתי הקברות היהודיים באירופה המערבית שנחקרו ושנערכה בהם חפירה ארכאולוגית לא התבצע תמיד מחקר אנתרופולוגי ואוסטאו ארכאולוגי מקיף דיו שעל בסיסו אפשר לגבש כיווני תשובה לשאלות שנשאלו . יוצאי דופן בהקשר זה הם כמה בתי קברות יהודיים בגרמניה , בצרפת ובאנגליה שבהם נחקרו לא רק הממצא האפיגראפי ( המצבות ) אל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי