חריגים בעל כורחם משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה בימי הביניים

אפרים ^ המי ט" ^ נו אפרים שהם שטיינר חריגים בעל כורחם אפרים שהם שטיינר חריגים בעל כורחם משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה בימי הביניים מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים המערכת המדעית פרופ ' ירחמיאל כהן ( יו"ת , פרופ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : לילך צ'לנוב הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאומנויות הקרן ע"ש לזלי וורה קלר ז"ל לקידום מורשת היהדות הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי