איור ‭:11‬ ווימפל/מטפחת לספר תורה, שמלקלדן, גרמניה, ‭.1762‬ פשתן רקום בחוט משי. ‭"ס 348 \ מ''ס 18‬מ. ניו יורק, © המוזיאון היהודי. מתנת דר' הרי ג' פרידמן, ‭.F 5096‬ נדפס באישור. צילום: ג'ון פרנל.