איור ‭:10‬ הקרבת מאורוס הקדוש לחיי נזירות. מאה ‭.11‬ הספרייה העירונית בטריווש ‭.(Troyes)‬ צילום מתוך כת‭,2273 י"‬ פוליו ‭''ע 45‬ב. נדפס באישור.