איור ‭:9‬ נס הילד במיסה. קיימברידג' אנגליה. ספריית אוניברסיטת קיימברידג‭.'‬ כת‭/Ee.3.59, La Estoire de sent Aedward le rei י"‬ פוליו ‭א"ע 21‬. נדפס באדיבות הנהלת ספריית אוניברסיטת קיימברידג‭.'‬