איור ‭:8‬ הבתולה יושבת על כס עם ילד. צפון צרפת, מחוז מז ‭.(Meuse)‬ מנזר אויני ‭1220 ,(Oignies)‬ לערך. ניו יורק, מוזיאון המטרופוליטן. מתנת ג'ורג' בלומנטל ‭.41.190.283 .1940‬ נדפס באישור. צילום. - שירות הצילום, מוזיאון המטרופוליטן.