איור ‭:6‬ מתן תורה (משמאל) ואיסוף המן במדבר (מימין‭.(‬ הגדת ראשי הציפורים, גרמניה, מאה ‭.14‬ ירושלים. מוזיאון ישראל, כת‭,57/180 י"‬ פוליו ‭"ע 24-א"ע 23‬ב. נדפס באישור. צילום: מוזיאון ישראל.