פרק חמישי קריאה סמלית

אני עובר עתה ל '' תיאור סמיך " של טקס החניכה , שיש בו "הפיכה לטקס " של מטפורות מרכזיות , שאותן ניתן לפרש בכיוונים שונים . במהלך הניתוח אתייחס לא רק לתיאורים הכתובים ולאיורים של מהלך הטקס , אלא גם לפירוש הפנימי המצוי בהם . י טקס החניכה הינו טקס מעבר מורכב המכיל בתוכו אישוש ואישור של היהדות על ידי הקהילה בחג השבועות . לאחר דיון בתיאורי הטקס כמכלול , אבדוק את האופנים שבהם אישוש זה מובע כפולמוס חברתי כנגד הנצרות , ואראה כיצד השיטות המגיות המיוחדות שנבחרו כדי להרכיב את הטקס במיוחד עוגות הדבש הכתובות - מצביעות על הלןבלה ללשון הסמלית ולנימוקים הפולמוםיים הנוצריים בני אותו הזמן . חלק מן המטפורות שהיהודים יישמו לגבי התורה או לגבי הילד הלומד תורה , יישמו הנוצרים לגבי דמויות נוצריות . כך , למשל , דימוי התורה לחיטה , ללחם או למן דומה להשוואה הנוצרית של ישו עם מיני מזון אלה . משה מצטייר כדמות המדונה , ועבור היהודים נתפס התלמיד החדש , כמו ישו התינוק עבור הנוצרים , כקורבן טהור המכפר על חטאי הקהילה . מסורות יהודיות קדם נוצריות הוסיפו להתקיים הן בנצרות והן ביהדות של ימי הביניים . עיבודים חדשים של סמלי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי