איור ‭:4‬ יחזקאל אוכל מגילה. פריז. הספרייה הלאומית, כת"י לטיני ‭,16744‬ מקרא, פוליו ‭א"ע 81‬. נדפס באישור. זכות יוצרים על הצילום: ‭,©cliche‬ הספרייה הלאומית של צרפת, פריס.