איור ‭:3‬ 'מחזור ויטרי' (לפנים ברג'יו, איטליה‭.(‬ אלף־בית בסדר נכון (שורות ‭,(2-1‬ זוגות אותיות ראשונה ואחרונה (שורות ‭,(3-2‬ אלף־בית מהופך (שורות ‭,(4-3‬ אי''ק בכ"ר או כפולות של עשר (שורות ‭,(6-5‬ משפט לצורך זכירת האלף בית (שורות ‭,(7-6‬ ויקרא, א א-ב, (שורות ‭.(10-7‬ צרפת ‭.1204‬ ניו יורק, ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה, מיקרופילם של כת"י מם' ‭,8092‬ פוליו ‭א"ע 165‬. נדפס באדיבות בית המדרש לרבנים באמריקה.