פרק שלישי חינוך יהודי קדום

בהתחשב בחשיבות שייחסו יהודים לידיעת קרוא וכתוב בתקופה הקדם מודרנית , מפתיע כמה מעט אנו יודעים על בית הספר היהודי בעת העתיקה או אף בימי הביניים . למרות חובתו הדתית של האב ללמד את בנו תורה , אין אנו יודעים הרבה על האופן שבו החלו הילדים את חוק לימודיהם , מה היתה תוכנית הלימודים , וכיצד - או אפילו האם - התפתח החינוך היסודי ללימודים מתקדמים יותר ואף לחינוך מבוגרים ' . על אוריינות יהודית ראה : דמסקי , 'כתיבה '; יוסף בן מתתיהו , נגד אפיון , ב כה (; 204 ) בבלי , מנחות , כט ע " ב ; בבלי , חגיגה , טו ע '' א-ע '' ב . אוסביוס , הכנה לאבנגליון , י , 5 יא , 519 , 6 מעיר שילדים יהודים הכירו את משמעות שמות אותיות האלף בית , מצוטט אצל דורנזייף , האלף בית , עמי ; 27 ראה גם : W . W . Hallo , 'Isaiah 28 : 9-13 and the Ugaritic Abecedaries ' , JournalofBiblical Literature , LXXVIl ( 1958 ) , ; pp . 338-324 בבלי , שבת , קד ע " א , שם ניתנות לאותיות משמעויות בעלות מוסר השכל . הערה מימי הביניים של אחד מתלמידיו של פטר אבלארד מובאת לעיתים קרובות כהוכחה לאוריינות הכללית בקרב היהודים , בנות כבנים . אולם יש בה יות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי