טקסי ילדות חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים

איבן ( ישראל ) מרקוס מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל איבן ( ישראל ) מרקוס טקסי ילדות חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים איבן ( ישראל ) מרקוס טקסי ילדות חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים תרגמה מאנגלית טל אילן מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי