מפתחות

א . מפתח אישים ר ' אבא מרי בר' משה 151 , 133 ר' אביגדור בר' אליהו 447 , 45 אבן חרדדבה 233 אבן רשד 30 ר' אברהם 353 , 325 , 224 ר ' אברהם )" ראש המשוררים 298 "( ר ' אברהם אבן דאוד 207 ר' אברהם אבן עזרא ( ראב " ע ) , 193 , 48 411 , 404 , 317 אברהם אסטרוק 190 ר ' אברהם בן דוד ( ראב " ד ) , 220 , 166 , 27 , 438 , 423 , 388 , 384 , 334 , 330 , 284 440 'ר אברהם 'בר יוסף 324 'ר אברהם 'בר יצחק הכהן 332 'ר אברהם 'בר נתן הירחי 327 , 97 , 90 ר ' אברהם בר' עוריאל 363 ר' אהרן הלוי ( הרא " ה ) 484 ר ' אהרן מלוניל 325 אוגוסטינום 231 אורו סאיתי פרנקו 189 אורו שול 189 אוריגיה 163 אורביאה 315 , 298 ( Urania ) אינוקנטיוס השלישי 20 אינם 366 אלגזאלי 220 אלדד הדני 334 , 333 אלואיז 275 אלווינה ( נכדת רש ' יי ) 298 אליאנורה 464 ר ' אליהו די וידאש 154 ר ' אליהו קפשאלי 312 , 109 , 102 ר' אליעזר בן יואל הלוי ( ראבי " ה ) , 116 , 331 , 323 , 319 , 202 , 166 , 164 , 163 372 , 332 ר ' אליעזר בן נתן ( ן"ראב ) , 125 , 124 , 49 , 440-438 , 364 , 352 , 310 , 208 , 132 487 , 445  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי