ד. בין "חסידות" ל"מורדות"

פנים רבות היו ל"חסידות " ול"מורדות . " מקדשות השם היהודיות , שתפסו מקום חשוב בגזירות תתנ"ו , זכו לתארים הנדירים "חסידה , " "חסידות , " "חשובה , " "צדקת , " " צדקניות , " "קדושה , " "קדושות , " "טהורות , " "בנות מלכים . " גם ר ' אלעזר מוורמם , ממנהיגיה המובהקים של חסידות אשכנז , שהעמיד כרבותיו דרישות מרובות בפני אדם 37 לעיל , פרק ז , הערה . 44 38 ראה לעיל , פרק ז , הערה . 46 39 ראה הדוגמאות שהבאתי לעיל , פרק ח , הערה . 124 40 כגון : הברמן , גזירות אשכנז וצרפת , עמ י כה , לד , לה , לח , מד , עג , עז , צז , קא , קל , קלד . ראה גם לעיל , פרק ט . שחפץ לזכות בתואר "חסיד , " הכתיר בתואר זה מספר פעמים את אשתו חלצה , עד שכינה אותה "החסידה , " מבלי שהצמיד תואר זה לשמה . ר ' יונה גירונדי בספרד , שנהג בעצמו בחסידות יתרה , 43 לא ראה לנכון להכתיר נשים בתואר זה והעדיף כינוי 44 אחר , מכובד אף הוא : "סגלת הנשים הנכבדות והצנועות . " ב " מורדות " נכללה קבוצה נכבדה למדי של נשים . בראש ובראשונה נציין את אלה שתבעו גט מבעליהן . אלה הן ה " מורדות " הקלטיות . הן זכו לתואר זה על פי המינוח התלמודי , כי סירבו לקי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי