ג. דממת היצירה

בתחום אחד היתה לנשים נחיתות מובהקת והוא חיי הרוח . בכל תקופת ימי הביניים , שנמשכה כאלף שנים , לא נמצאה ולו אישה יהודיה אחת בעלת חשיבות בין חכמי ישראל . במקרא נזכרות נשים שהשפיעו על מהלך ההיסטוריה של עם ישראל וזכו להימנות עם הדמויות החשובות בתולדות העם היהודי , כגון : ארבע האמהות , תמר , מרים , דבורה , יעל , חנה ואסתר . גם בתלמוד נזכרות נשים בודדות , והן הפכו סמל לדורות ליכולתן של נשים להגיע למעמד בכיר בתחום חיי הרוח . המפורסמת שבהן היא ברוריה , אשת ר' מאיר . לשווא נחפש דמות מקבילה לברוריה בתולדות העם היהודי בימי הביניים . שמותיהם של מאות חכמים יהודים מימי הביניים הונצחו לדורות , בשל מפעלם המבורך בתחום חיי הרוח והחברה , ואין אף אישה אחת היכולה להימנות עמהם . אמנם הזכרנו לעיל , בפרק ז , מספר נשים יהודיות מלומדות מימי הביניים , אך אף אחת מהן לא זכתה לפרסום של ממש . יתר על כן , במשך תקופה של אלף שנים לא היתה אף אישה יהודיה שכתבה חיבור הלכתי , ספרותי , עיוני , מיסטי , מוסרי או פיוטי . 26 אברבנאל , בראשית , ב , ידו , עמ ' צה . 27 ראה לעיל , פרק ז , הערה . 14 דמות אחרת של אישה חכמה ותקיפה שאף...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי