פרק שלושה־עשר סיכום: מעמד האישה בפרספקטיבה היסטורית

בפרק מסכם זה נבחן את מעמדה של האישה בפרספקטיבה היסטורית כוללת : במה חל בו שיפור לטובה בהשוואה לספרות חז"ל ולתורתם של גאוני בבל ובמה חלה בו נסיגה או "דריכה במקום . " ו נסתפק בסקירה קצרה , שהרי המקורות גופם כבר נדונו בפרקים הקודמים . בספר עמדתי על עשר תמורות עיקריות לטובה . ניתן להסיק שמדובר בתמורות של ממש , ששיפרו את מעמד האישה באופן ניכר , במיוחד בהשוואה לתמונה המשתקפת בתלמוד הבבלי . ואל יהא דבר זה קל בעינינו . עצותיהם ופםיקותיהם של חכמי התלמוד נתפסו כבעלות ערך מקודש והוד קדומים אפף אותן . סטייה מהן איננה דבר של מה בכך , והיא מלמדת שהיו נסיבות היסטוריות כבדות משקל שהביאו למציאות החדשה . לעומתן חלו במעמד האישה שלוש תמורות לרעה . להלן אסקור בקצרה את התמורות הללו .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי