ט. האלמנה וה"קטלנית" במשנת "הזוהר"

ספר "הזוהר " רואה בשלילה נישואין של אישה אלמנה בכלל , גם זו שמת לה בעל אחד בלבד . לדעת המחבר , בעל שנפטר לא "ויתר " על אשתו . רוחו נמצאת בה והיא ממשיכה לנהל מלחמה עזה וממושכת עם הבעל החדש : הרוח שהשאיר האיש הראשון באותו כלי , ובא זה האחר והכניס בה רוח , בודאי אין שניהם יכולים להתקיים יחד בגוף האשה ... כאשר בעלה השני בא ומכניס רוח באשה ההיא , רוח הראשון מקטרג בזה הרוח שהכניס השני , ואין מתישבים יחד , ולפיכך אשה זו אין מתישבת דעתה כראוי עם בעלה השני ... שהרי הרוח שלו = ) של בעלה הראשון ) מכשכש במעיה כנחש , ומקטרג עם רוח האחר שנכנס בה מבעלה השני . ועוד זמן רב הם מקטרגים זה בזה . ואם מנצח רוח השני לרוח הראשון , זה הראשון יוצא והולך לו , ולפעמים דוחה רוח הראשון לרוח השני ונעשה לו מקטרג עד שמוציאו מן העולם ... ומי 82 פירוט הדעות הובא במאמרי : האישה הקטלנית , עמ ' . 548-544 83 דיון מפורט בדעתם של חכמי ספרד הללו ראה : שם , שם . שנושא אלמנה כמי שנכנס לאניה בים בשעת רוח חזק בלי חבלים , ואינו יודע אם יעבור בשלום או שיטבע בתוך התהום . סביר להניח שנימוק זה יצר חשש מנישואין עם אלמנה . ראשית , מי שנש...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי