ו. הזכויות הכלכליות של האלמנה

הבעיה העיקרית שעמה היתה האלמנה צריכה להתמודד - מלבד תחושת האובדן והבדידות והצורך לדאוג לילדים - היתה הגנה על זכויותיה הכלכליות : שמירה על רמת חיים נאותה , קבלת זכויותיה בירושה ודמי כתובתה , עמידה נגד נושים שתבעו חלקים מעזבון הבעל , וניהול עסקי המשפחה . הנושא מקיף ביותר וכדי שלא להרחיב את היריעה נעסוק כאן בכמה נקודות עיקריות בלבד . בדיוננו במעמדה הכלכלי של האישה ( לעיל , פרק ו ) עמדנו על הבסיס הכלכלי האיתן של רבות מן הנשים היהודיות באירופה בימי הביניים , הן בשל הסכום הנכבד שהובטח להן בכתובה והן בשל כספי ירושה שהורישו להן הוריהן . בכל המרכזים באירופה מצאנו נשים יהודיות שנטלו חלק בפרנסת המשפחה . הן המשיכו בכך גם לאחר פטירת הבעלים . מקצתן המשיכו ליטול חלק בעסק שבפועל היו שותפות מלאות בו גם לפני התאלמנותן . אף ראינו התחייבויות שכיחות של הבעלים לתת לנשותיהם את כל הרכוש או רובו לאחר פטירתם . ואולם , גביית הכספים הללו דרשה לעתים התדיינות ממושכת עם הבנים , הבנות , החתנים ובני המשפחה האחרים . קשה במיוחד היה מצבן הכלכלי של אלמנות ממשפחות עניות . עדויות שונות על כך נשתמרו במקורות , ובמיוחד בגניזה ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי