ד. תוחלת החיים באירופה

מעמדן של האלמנות הושפע הרבה מתוחלת החיים של הגברים ושל הנשים . במאות הה - ' הז ' היה אחוז התמותה של הנשים גבוה מאוד , בשל תנאי החיים הקשים בכפר , הרפואה הפרימיטיבית , התזונה הבלתי מספקת וסיבוכים בהריון ובלידה . מספרן של הנשים היה קטן מזה של הגברים , שכן כוח הישרדותם היה גדול יותר . לא ייפלא אפוא שבשבטים גרמניים באותה עת רווחה התופעה שהורי הכלות קיבלו בעבורן דמי מוהר גבוהים . בין המאות הח - ' הי ' גדלה מעט תוחלת החיים , אך עדיין היה מספרם של הגברים גדול משל הנשים . באחוזות סביב העיר פרים , בראשית המאה הט , ' היה אחוז הגברים גבוה מזה של הנשים במידה ניכרת . מסתבר שתנאי החיים בכפר היו קשים למדי בעבור הנשים , ובמיוחד הקשו עליהן לידת תינוקות וגידולם . אף ייתכן שהורים 27 על הפגיעה בזכויות הירושה של האלמנה ראה : הרליהי , בתי אב בימי הביניים , עמ' , 98-103 ולעיל , פרק ז הערות . 179-182 וכך סיכם הרליהי ( שם , עמ' ( 100 את ההתפתחות באנגליה : "In the thirteenth century the English woman lost all capacity to own chattels or movables , which at her marriage passed completely under the ownership 01 '...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי