ו. היחס אל האישה הגרושה

מה היה יחסה של החברה היהודית אל האישה הגרושה ? שאלת מעמדן החברתי של הנשים הגרושות קשורה במישרין במידת שכיחותם של הגירושין . תופעה נפוצה ומקובלת בחברה יש בה כדי לצמצם את תדמיתה השלילית , וזו מסקנה סוציולוגית בדוקה . למעשה , היה בכך מעין מעגל קסמים . ככל שהגירושין היו נפוצים יותר כך נצטמצמה והלכה התדמית השלילית שלהם ושכיחוםם גדלה . גברים ונשים רבים הגיעו למסקנה , שהסבל שנפל בחלקם בחייהם המשותפים איננו מצדיק הבלגה ושמירה על התא המשפחתי שלהם . עדיף להיפרד , כפי שעשו מכרים אחרים שלהם , גם אם אין עילה כבדת משקל לגירושין . נכונותה של אישה בימי הביניים להתגרש היתה מותנית בשלושה גורמים עיקריים : יחם החברה אל המגורשת , יכולתה לשוב ולהינשא ומעמדה הכלכלי . בחברה שמרנית , שבה היחס אל המגורשת שלילי , יעדיפו נשים רבות להמשיך ולשאת את סבלן בדממה , במיוחד אם נלוו לכך גם חששות כבדים מפגיעה בכבוד המשפחה ומהכבדה על יכולתם של הילדים להינשא . 169 לנתונים אלה ראה : גויטיין , שם , עמ ' . 274 170 ראה על כך : פרסונס ובלס , הסוציאליזציה של המשפחה . שכיחות התופעה הקהתה כאמור הרבה מעוקצה . נשים רבות וטובות היו במע...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי