ה. גירושין ו"מרידות" בספרד

המקורות שבידינו אינם מלמדים על תמורות מרחיקות לכת בסוגיית הגירושין בספרד בדומה לאלה שהתרחשו באשכנז . מקורות רבים בספרות ההלכה ובספרי השו '' ת של חכמי ספרד עוסקים בגירושין . הם מלמדים בבירור , שאחד הגורמים העיקריים לגירושין - ואולי החשוב שבהם - היה ריבוי הנסיעות לצורך מסחר , שגרמו לעתים להעדרויות ממושכות של הבעלים . נשים נשואות המתינו זמן ניכר לשובו של הבעל , אך משנמשכה ההעדרות הן נקטו יוזמה וביקשו להתגרש . במיוחד אמורים הדברים 156 תופעה זו של יניקה משותפת , יהודית ונוצרית , מ"אווירה של תקופה , " מצויה לא רק בדויי החברה , אלא גם בחיי הרוח . וכבר נאמר בספר חסידים : "כל עיר ועיר כמנהג הגויים כן מנהג היהודים שעמהם ברוב מקומות " " ) ספר חסידים , " ויסטינצקי , עמי , 321 סימן תתקא . ( 157 פקודת רודולף מצויה בתוך : . Monumenta Germaniae , Constitutiones , Ill , pp . 368-369 2 המקור הובא ונדון אצל : G . Kisch , The Jews in Medieval Germany , New York 1970 , . pp . 130-129 על ניסיון העלייה של ם"מהר מרוטנבורג והרקע שלו , ראה : א ' גרוםמן " , זיקתו של מהר"ם מרוטנבורג אל ארץ ישראל , " קתדרה , 84 ( ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי