ג. ריבוי הגירושין וה"מרידות" באשכנז במאה הי"ג ולאחריה

במאה הי " ג היו בגרמניה נשים "מורדות" רבות שביקשו להיפרד מבעליהן . פרשה מרתקת זו טרם נחקרה . פיזורם של המקורות גרם לכך שלא ניכר הקשר ביניהם . כולם מתייחסים אל התמורה הגדולה שחלה ביחסו של מהר " ם מת טנבורג ( נפטר ( 1293 אל האישה "המורדת . " מתמורה זו ניתן ללמוד על ריבוי הגירושין בחברה היהודית באשכנז בימיו . נבחן את המקורות הללו אחד לאחד . המקור הראשון : באמצע המאה הי " ג פנה אחד מחכמי רגנסבורג ( Regensburg ) אל מהר"ם וביקש ממנו לתקן תקנה נגד הנשים , כדי לצמצם את המספר הגדול של אלה ש " מרדו בבעליהן " וביקשו להתגרש מהם על פי יוזמתן . הפונה תיאר את הנשים כמי ש '' גבהו " על בעליהן : "יען כי גבהו בנות ריגנשפורק על בעליהן מאז ומקדם , וכל שכן עתה . על כן עמוד = ) מהר " ם ) בפרצות ' . " הוא הציע למהר " ם שבמקרה מעין זה , שבו האישה ה " מורדת " מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה וחפצה להתגרש ממנו בלא אמתלה מוצדקת , הוא יבטל את חרם רבנו גרשום מאור הגולה ( רגמ " ה ) ויתיר לבעל לשאת מיד אישה שנייה . סנקציה זו תמנע לדעתו את ריבוי ה " מורדות . " מהר"ם דן בבקשה וסיכם את דבריו : "ונווםרו = ) יקחו מוסר ) כל ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי