א. התמורה בראשית תקופת הגאונים

תמורה גדולה בשאלת האישה ה " מורדת " חלה בראשית ימי הביניים , שנים מעטות בלבד לאחר כיבושי האסלאם , שריכזו למעשה את רובו המכריע של העם היהודי תחת השלטון המוסלמי . חכמים קבעו שכל אישה החפצה לקבל גט מבעלה תקבלנו באופן מיידי . על תמורה זו , שהשפיעה רבות גם על חכמי ישראל במרכזים אחרים בימי הביניים , נשתמרו מספר עדויות . אחת החשובות שבהן עולה מדבריו של הגאון רב שרירא בסוף המאה הי : ' 107 מלאכות אלה מפורטות במשנה , כתובות ה , ה : "אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה : טוחנת , ואופה , ומכבסת ; מבשלת , ומניקה את בנה ; מצעת לו את המטה , ועושה בצמר . " 108 ראה : שם ה , ז ; ז , ה-א , י ; בבלי , כתובות סג ע א- " סד . ע"ב וששאלתם : אשה שהיא יושבת תחת בעלה ואמרה לו : גרשני איני רוצה לישב עמך , חייב ליתן לה כלום = ) משה 0 מכתובתה או לא , כגון דא הויא מורדת או לא ? כך ראינו , ששורת הדין היתה מעיקרא שאין מחייבין את הבעל לגרש את אשתו אם תבעה גירושין חוץ מאותן שאמרו רבותינו בהן שכופין אותן להוציא ... ' ואחרי ( ואחר כך ) רבנן סבוראי בראותם שבנות ישראל הולכות ונתלות בגוים ליטול להן גטין באונס מבעליהן , ויש כותבין ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי