חלק שני: האישה ה"מורדת"

" מרידת " האישה הוא גורם הגירושין השכיח ביותר הנזכר בספרות ההלכה בימי הביניים . "מורדת " היא אישה המסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה , ולדעה אחרת , גם זו המסרבת לעשות בביתה מלאכות שהאישה חייבת בהן על פי ההלכה . במשנה ובתלמוד מפורש כי על האישה ה " מורדת " יוטל עונש כספי : סכום הכתובה שלה יוקטן בהדרגה , עד שהיא תאבד את כתובתה לחלוטין . בתום שנה ל"מרידתה " יהא הבעל רשאי לגרשה . עונש דומה הוטל גם על בעל "מורד : " סכום הכתובה של אשתו הוגדל בהדרגה , ולבסוף אילצוהו לגרשה . לעתים קרובות נועדה ה " מרידה " של האישה ללחוץ על הבעל לתת לה גט ולגרשה . האישה נמנעה מקיום יחסי אישות עם בעלה או מעשיית מלאכות בבית , בתקווה שדבר זה יאלץ אותו לקבל את תביעתה לגירושין תוך שמירה על זכויותיה הכספיות . זהו גורם שכיח ל"מרידה " ולאורו יש לבחון את סוגיית "מורדת . " אמנם , האמוראים בתלמוד וחכמי ישראל בימי הביניים דנו גם במרידה שכל מטרתה לצער את הבעל )" בעינא ליה ומצערנא ליה , "( אך תופעה זו היתה נדירה יותר . למעשה , ניתן לראות את סוגיית " מורדת " גם כמאבק של האישה להכרה בזכותה לבטל את התא המשפחתי ולקבל גט מבעלה . כאמ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי