חלק ראשון: האישה הגרושה

מקובל להניח שהתא המשפחתי בחברה היהודית בימי הביניים היה איתן ותופעת הגירושין היתה נדירה . גישה זו מצויה גם בספרות המחקר . ואולם הנחה זו בטעות יסודה . הגירושין היו שכיחים למדי , ובמקצת המרכזים היהודיים בימי הביניים אף עלה מספרם על המקובל כיום בחברה מערבית מודרנית . במהלך ימי הביניים חלו תמורות ניכרות ובעלות משמעות רבה בזכויותיה של האישה היהודיה ליזום גירושין ולקבל במסגרתם פיצויים כספיים הולמים . תמורות אלה מקורן בתמורות הפוליטיות ( הכיבוש המוסלמי ) ובמעמדה הכלכלי והחברתי של האישה . ' הדיון בנושא זה יסתמך במידה רבה על ספרות ההלכה בכלל ועל ספרות השאלות והתשובות בפרט . ספרות השו " ת משקפת את המציאות ושופכת אור על העילות לגירושין , על זכותה של האישה ליזום גירושין ולכפות אותם על הבעל , על מעמדה הכלכלי של האישה המגורשת ועל תהליך הגירושין גופו . הגירושין נעשו בימי הביניים בפני בתי הדין ועל פי פסיקתם של חכמים . מצאנו לעתים "קידושי סתר" אך לא גירושין בסתר . בתי הדין המקומיים פנו בשאלות אל גדולי הדור . הספקות וההכרעות נשתמרו בספרות השו " ת , ואילו בפרשנות למקרא ובספרות המחשבה והמוסר נשתמרו ידיעות...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי