ג. עמדתם של גאוני בבל

לעמדתם של גאוני בבל כלפי הכאת נשים היתה השפעה גדולה על חכמי ישראל בכל אתר ואתר , ובמיוחד על החכמים בארצות האםלאם , שכן הם פעלו במשך תקופה ארוכה , שנמשכה למעלה מחמש מאות שנה ( המאות הז - ' הי . ( ב " לגאוני בבל לא היתה עמדה אחידה בשאלת האלימות כלפי נשים . בתשובותיהם ניתן להבחין בהבדלי השקפות , אף על פי שמבחינה עקרונית שללו כולם את זכותו של הבעל להכות את אשתו , חוץ מאשר במקרה שהיא סירבה לעשות את מלאכות הבית שהיא חייבת בהן . מכלל זה יש להוציא פסק של אחד מחכמי בבל , שקרא לאישה לקבל בהבנה ובשתיקה את הבאתה בידי בעלה : "והנשים חייבות לכבד את בעליהן .... ואין לה רשות להרים קולה עליו , ואפילו מכה אותה תשתוק כדרך שהנשים צנועות עושות ' . " אין אח ורע לפסיקה זו בתורתו של חכם יהודי אחר בימי הביניים . הקריאה לאישה לקבל בשתיקה ובהבנה את הכאתה בידי בעלה היא יוצאת דופן . הפסק חריג לא רק בשאלת 14 סורת הנשים , קראן , מהדורת י " י ריבלין , א , תל אביב תשכ " ג , עמ' , 83 פסוק לח ( בקראן , מהדורת בירות , 1991 פסוק . ( 33 15 ראה על כך לעיל , פרק ה , בדיון בצניעות הנשים וביציאתן לעבודה מחוץ לביתן . 16 ראה : ג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי