פרק עשירי אלימות כלפי נשים

אלימות של בעלים כלפי נשותיהם נזכרת רבות במקורות מן הגניזה ובספרות ההלכה לענפיה . יש בכך כדי ללמד שהתופעה היתה שכיחה והכבידה על מסגרת הנישואין . המקורות מלמדים שהיא היתה קיימת בחוגים שונים של החברה ולאו דווקא בשכבות הנמוכות ' . חכמים נלחמו בתופעה זו . ואולם , בשל גורמים שונים שנברר להלן היתה הצלחתם חלקית בלבד . נבדוק תחילה את המורשה התלמודית בסוגיה זו ואת המציאות בחברה הנוכרית הסובבת , שהשפיעו רבות על המציאות בחברה היהודית בימי הביניים .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי